«

»

Idiomes

Els meus idiomes  de treball són l’alemany, el japonès i l’anglès, tradueixo de tots tres idiomes tant al català com al castellà. A més, tinc coneixements de francès i nocions bàsiques de rus.

Vaig començar a estudiar alemany amb 14 anys i vaig continuar a la Facultat de Traducció i d’Interpretació, on vaig accedir amb l’alemany com a primera llengua estrangera (llengua B). Des del juny de 2003, tinc el Certificat d’Aptitud de l’Escola Oficial d’Idiomes, i vaig ampliar els meus coneixements amb una estada d’un semestre acadèmic a Viena.

Pel que fa al japonès, el vaig començar a estudiar-lo a la Facultat de Traducció i d’Interpretació com a segona llengua estrangera (llengua C). Vaig cursar un semestre acadèmic a la Kyoto University of Foreign Studies (Japó), on vaig estudiar un curs de japonès per a estudiants estrangers. Més endavant, al desembre de 2005, vaig obtenir el certificat de nivell 2 en el Japanese Language Proficiency Test.

Des del juny de 2006, tinc el Certificat d’Aptitud d’anglès de l’Escola Oficial d’Idiomes. Els coneixements de francès els vaig adquirir a l’Escola Tecnos de Terrassa, on vaig participar en una estada a Bèlgica gràcies al programa d’intercanvi COMENIUS de la Unió Europea.

Deixa un comentari